Stress rammer også unge

Af Ole Bloch Knudsen (Aut. psykolog) for Videnscenter for Arbejdsmiljø, en del af de Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Det er ikke kun mennesker, som har været på arbejdsmarkedet i mange år, der går ned med stress. Også unge medarbejdere i starten af deres arbejdsliv kan blive ramt. Særligt hvis de er usikre på kravene til dem og deres arbejde.

Unge mere sårbare

På Arbejdsmedicinsk Klinik er det vores erfaring, at stress ikke kun rammer mennesker, som har arbejdet i flere år, men ligeså godt kan ramme unge, som lige er startet på deres arbejdsliv. Vi oplever endda, at unge er mere sårbare for at blive stressede end nogle af deres mere erfarne kolleger.

Usikkerhed om krav

Som ny på arbejdsmarkedet kan det være svært at kende grænserne for sine ressourcer og egne faresignaler. Det kan være særligt problematisk, da man som ny ofte er i tvivl om, hvilke krav der stilles og hvad der rimeligvis kan forventes af én.

Tit ser vi, at unge tror, de skal være ligeså dygtige og effektive som deres kolleger, der har flere års erfaring. Nogle gange ser vi, at netop fordi den unge er usikker på sig selv og kravene, vil den unge have tendens til at presse sig til det yderste for at yde optimalt.

Frygt for nederlag giver usunde arbejdsvaner

Når man er ny på arbejdsmarkedet, har man en så lille erfaringsmæssig ballast med sig, at tanken om nederlag i højere grad kan vælte ens selvbillede som kompetent medarbejder. Det kan være med til at fastholde den unge i usunde arbejdsvaner med eksempelvis for lange arbejdsdage og for grundig forberedelse.

Hvad gør man som arbejdsplads?

Som leder kan det være fristende at læne sig tilbage og være glad for, at de unge medarbejdere knokler løs. Der er imidlertid en fare for mistrivsel og sygdom på lang sigt. Vi møder desværre en del af disse unge, efter de er blevet sygemeldt med stress og angstlidelser. Det kan derfor være en god idé som leder at overveje, hvordan man forebygger, at de unge medarbejdere brænder ud.

Nogle af de tiltag, man kan overveje, er følgende:

  • Som leder er det vigtigt at melde sine forventninger tydeligt ud. Især er det vigtigt at pointere, at man i begyndelsen af ansættelsen ikke forventer, at medarbejderne yder ligeså godt som mere erfarne ansatte.
  • Hvordan ser oplæringen ud? Man kan som leder ikke forvente, at den unge er bedre end den oplæring, som man har givet.
  • Giv tydelig anerkendelse og ros til den unge, når kravene er blevet indfriet. På den måde bliver det tydeligt for den unge, hvad der forventes fremover. Det er med til at reducere usikkerheden hos den nye medarbejder.
  • Overvej, om det kunne være meningsfuldt at indføre mere generelle tiltag på arbejdspladsen, herunder mentorordninger, fokus på sparring og supervisionsmuligheder. Derudover har arbejdspladser ofte gavn af tiltag til mere åbenhed for spørgsmål og vidensdeling.

Med nogle af ovenstående tiltag har man gjort en indsats for at kunne beholde sin dygtige unge medarbejder i mange år frem og har desuden givet denne en god start på arbejdslivet.

Har du oplevet, at unge medarbejdere er blevet ramt af stress?

Original udgave kan findes her.
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *