Referencer

Rigspolitiet: undervisning af lederne og arbejdsmiljøkonsulenter.

SAS: udvikling af trivsel for piloter.

Bang & Olufsen: projekt vedr. fremme af trivsel.

VIA University College: projekt vedr. fremme af trivsel.

Akut/modtageafdelingen – Regionshospitalet Herning: oplæg – Stresshåndtering og trivsel.

Danish Institute for Study Abroad: undervisning om stress for amerikanske psykologistuderende.

Den Danske Arbejdsmiljøkonference: flere oplæg bl.a. Mindfulness- og acceptbaseret ledelse

Lægeforeninger: oplæg : Arbejdsrelateret stress – vejledning om symptomer, sygemelding.

Fagforeninger: oplæg: Arbejdsrelateret stress – udvikling og forebyggelse.

Kommuner: Rådgivning omkring behandlingsprogrammer (TTA) for sygemeldte borgere.

Det Nationale Forskningsenter for Arbejdsmiljø: Blogskribent om stress.

udafstressIcon9