Mindfulness

Mindfulness er således for alle som gerne vil træne nærvær og indre ro. Metoden er veldokumenteret som et effektivt redskab til stress- og angstreduktion samt forbyggelse af perioder med depression. Man opnår optimering af sind-krop funktionen, hvilket resulterer i bl.a. bedre evne til afslapning, større smerte tolerance, subjektiv vitalitet samt færre fysiske symptomer.

Mindfulness er træning i opmærksomhed og bevidst nærvær i nuet, frem at være optaget af fortiden og fremtiden. Mindfulness har fokus på egenomsorg og venlighed overfor sig selv. Det tilstræbes, at øge evnen til accept, venlighed og rummelighed og at møde og undersøge de følelser og oplevelser, som dukker op i sindet, i stedet for at kontrollere og kæmpe imod disse.

Doing mode

Doing mode er en tilstand som ofte opstår i det daglige, hvor man levet livet automatisk – dvs. på en måde hvor man er fysisk et sted og tankerne et helt andet sted. I disse situationer følger vores opmærksomhed ubevidst vores tanker og kan blive styret af disse. Dette kan være problematisk, da man tankemæssigt kan komme til at dvæle og være optaget af enten fortidens traumer eller være i bekymringer omkring fremtiden. Ofte vil disse mørke tankemønstre aktive negative følelser og usunde adfærdsmønstre, som så skaber yderligere psykisk mistrivsel.

Being mode

Alternativet til doing mode er being mode. Når man er i being mode, har man fuld opmærksomhed på sin tilstedeværelse fra øjeblik til øjeblik. Man sanser og oplever det, der sker både indeni og omkring en fuldt ud. Klienten lærer således at observere sig selv og forbindelserne mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd, der fungerer som automatiserede mønstre og ureflekterede barrierer. Derved kan vanemæssig og uhensigtsmæssig adfærd identificeres, og dette gør det muligt at skifte til en mere hensigtsmæssig og sund adfærd, som med tiden vil fungere som en mere effektiv løsning af problemerne. Man er derfor ikke så sårbar overfor negative tanker, stress og lignende.

Litteratur

Carmody, J. (2009). Evolving conceptions of mindfulness in clinical settings. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 23 (3): 270-280

Fjorback, L.O., Arendy, M. Ørnbøl, E., Fink, P. & Walach, H. (2011). Mindfulness-based stress reduction and mindfulness-based cognitive therapy: a systematic review of randomized controlled trials. Acta Psyciatrica Scandinivica, 124: 102-119.

Hayes, S. et al. (eds.)(2004). Mindfulness and Acceptance: Expanding the Cognitive-Behavioral Tradition. Guilford Press.

Hofmann, S.G., Sawyer, A.T., Witt, A.A. & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78 (2): 169-183.

Kabat-Zinn, J. (1982). An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients based on the practice of mindfulness meditation: Theoretical considerations and preliminary results. General Hospital Psychiatry, 4 (1): 33-47.

Segal, Z.V.., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse. New York, NY: Guilford Press.

Teasdale, J.D., Segal Z.V., Williams, J.M.G., Ridgeway, V.A., Soulsby, J.M. & Lau, M.A. (2000). Prevention of relapse/recurrance in major depression by mindfulness-based cognitve therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68 (4): 615:623.

Williams, J.M.G. (2008). Mindfulness, depression, and modes of mind. Cognitive Therapy and Research, 32 (6): 721-733.