Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er udviklet i England og USA gennem de sidste 20-30 år.Kognitiv adfærdsterapi er en terapeutisk, indsigtsgivende metode, der tager sit udgangspunkt i nuværende vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. Kognition refererer til tænkning. Der fokuseres således på, hvordan vi som mennesker oplever os selv og verden når vi analyserer, evaluerer og tolker på det som hele tiden sker i og omkring os.

I kognitiv terapi er der høj grad af psykoedukation, hvor der undervises i psykisk lidelse, psykiske vanskeligheder og behandling heraf. Klienten lærer at se mere reflekteret og realistisk på sin tænkning og hvilken rolle den spiller. Dette er ud fra en erkendelse af, at der et nært samspil mellem tænkning, følelser, fysiologi og handling. Dette samspil har stor betydning for, hvordan vi føler og handler i vores hverdag.
I behandlingsforløbet vil der ofte være hjemmearbejde f.eks. registrering af problemsituationer som udløser ubehagelige psykologiske fænomener. Terapiformen er struktureret og kan i mange tilfælde begrænses til relativt få psykologsamtaler. Psykolog og klient vil sammen udvikle handlestrategier der er så effektive som muligt. Der lægges stor vægt på løbende vurdering af effekt.

En række videnskabelige undersøgelser viser at metoden har en dokumenteret effekt i forhold til angst, stress og depression og flere andre lidelser. Kognitiv adfærdsterapi er i dag oftest den foretrukne metode ved en række almindeligt forekomne psykiske lidelser, fordi den er videnskabeligt underbygget og udogmatisk.

Litteratur

Beck, A.T.: (1967):Depression; clinical, Experimental and Theoretical Aspects. London: Staples press.

Beck, A.T. m.fl. (1979): Cognitive Therapy of Depression. New York: Wiley ans Sons.

Rosenberg, N.K. (2008): Kognitiv terapi – historie og centrale begreber. Kognitiv adfærdsterapi i almen praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning. Lægeforeningens forlag. København Ø.

Rosenberg, N.K., Mørck, M.M., Arendt, M. (2012). Kognitiv adfærdsterapi – teori og metoder. Kognitiv terapi – nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag. København.