Compassion Focused Therapy – CFT

Compassion Focused Therapy (medfølelsesfokuseret terapi) er en relativ ny retning og er en del af den såkaldte tredje bølge indenfor kognitiv terapi, og har bl.a. rødder i kognitiv adfærdsterapi, mindfulnesstræning, moderne neuropsykologi og neurovidenskab. Endvidere er der inspiration fra psykodynamisk terapi og humanistisk psykologi.

Træning i medfølelse imidlertid ikke nyt. Det har længe været anvendt i Østen til at skabe balance, harmoni og livsglæde. Det er primært den engelske forsker Paul Gilbert, som har været med til at udvikle metoden så den kan anvendes i terapeutisk sammenhæng.

CFT søger at skabe selv-medfølelse (næstekærlighed) og egenomsorg hos klienter, især dem som har tendens til at opleve skam og selvkritik. Skam og selvkritik menes at spille en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af en række lidelser og problemer f.eks. angst, depression, personlighedsforstyrrelser og PTSD.  Ved kontinuerligt at træne venlighed, indlevelse, medfølelse og overbærenhed – både med sig selv og andre – er det muligt at overvinde sin strenge selvkontrol, sin overdrevne bekymringstendens, sin hang til perfektionisme og sine urealistiske høje krav til sig selv. Dermed opnås større ro og indsigt samt mulighed for at leve et liv med mindre stress, angst og vrede.

Compassion Focused Therapy viser gode resultater ved behandling af angst, depression, lavt selvværd og PTSD.

Litteratur

Allen, N.B. & Knight, W.E.J. (2005). Mindfulness, compassion for self and others: implications for understanding the psychopathology and treatment of depression. I: Gilbert. P. (red.). Compassion: conceptualisations, research and use in psychotherapy. London: Rutledge.

Germer, C. (2009). The mindful path to self-compassion: freeing your self from destructive thoughts and emotions. New York, NY: Guildford Press.

Gilbert, P. (1993). Defence and safety: Their function in social behavior and psychopathology. British Journal of Clinical Psychology, 32 (2): 131-153.

Gilbert, P. (2007). Psychotherapy and counseling for depression (3. ed.). London: Sage.

Lee, D.A. (2005). The perfect nurturer: a model to develop a compassionate mind within the context of cognitive therapy. I: Gilbert, P. (red.). Compassion: conceptualisations, research and use in psychotherapy. London: Brunner-Routhledge.

Longe, O., Maratos, F.A., Gilbert, P., Evans, G., Volker, F., Rockliffe, H. & Rippon, G. (2010). Having a word with yourself: neural correlates of self-criticism and self-reassurance. Neuroimage, 49 (2): 1849-1856.