Acceptence and Commitment Therapy – ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en teoretisk og praktisk videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi. I ACT er teori, model og metode baseret på antagelsen om såkaldt destruktiv normalitet. Det antages, at normale psykologiske processer i sindet kan udvikle ubehag, lidelse og desuden forværre psykopatologiske processer som det ses ved f.eks. skizofreni og affektive lidelser. Det antages i ACT at lidelse er normen og ikke undtagelsen. Smerte anses som et eksistentielt grundvilkår, der dagligt får mennesker til at bekæmpe deres egen psykologi. En kamp, der resulterer i øget lidelse.

I stedet for at arbejde med at ændre og kontrollere ubehagelige psykologiske fænomener, arbejdes der i Acceptance and Commitment Therapy mere med at skabe rum for disse fænomener, således at de ikke får lov til at tage styringen i dit liv. Dette opnås f.eks. gennem øget opmærksomhed (mindfulness træning). Ved udvikling af svær stress vil man f.eks. typisk opleve at komme længere og længere væk fra det som virkelig betyder noget og som giver vitalitet i hverdagen.

Løbende i behandlingen vil vi derfor tale om hvad der er vigtigt for dig og hvad dit liv skal handle om. Dette giver en afklaring af dine værdier og er retningsgivende for, hvordan du ønsker dit liv skal udfoldes. Med udgangspunkt i hvad der er vigtigt for dig, arbejder vi med villighed til at overvinde de barrierer som forhindrer opnåelse af personlige målsætninger. Man arbejder på at acceptere og rumme det som ligger udenfor ens personlige kontrol, mens man engagerer sig mere at gøre, hvad der skal til, for at ens livskvalitet øges. Skånsomt og med små skridt træner klienten nye sunde måder at leve på.

Klienten vil opleve mindre psykisk mistrivsel og få en klarere fornemmelse af mening, formål og vitalitet i sit liv.

Der er efterhånden solid videnskabelig dokumentation for at ACT kan hjælpe mennesker med mange forskellige problemer som for eksempel angst, stress, depression eller kroniske sygdomme. Terapimetoden er særlig egnet overfor patienter, som har kæmpet længe med psykologiske problemer.

Litteratur

Blackledge, J.T., Ciarocchi, J. & Deane, F.P. (eds.)(2009). Acceptance and commitment therapy. Comtempory theory, research and practice. Bowen Hills: The Australian Academic Press.

Eifert, G.H. & Forsyth, J.P. (2005). Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders. Oakland, CA: New Harbinger.

Hayes, S.C. & Strosahl, K.D. & Wilson, K.G. (1999).  Acceptance and Commitment Therapy. New York, NY: Springer.

Ruiz, F.J. (2010). A review of acceptance and commitment therapy. Empirical evidence: correlational, experimental psychopathology, component and outcome studies. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 10 (1): 125-162.

Walser, R. & Westrup, D. (2007). Acceptance and commitment therapy for the treatment of post-traumatic stress disorder & trauma related problems. A practitioner´s guide to using mindfulness & acceptance strategies. Oakland, CA: New Harbinger.