Behandling og metoder

Fælles afklaring og samarbejde

I den første session vil vi sammen udrede og afklare, hvilke problemer der skal arbejdes med. Det gør det muligt at anvende de bedste metoder så en optimal behandlingsplan kan aftales. Behandlingen er altid et samarbejde mellem klient og psykolog. Psykologen har ekspertise indenfor psykologiske fænomener og terapeutiske metoder, men klienten er ekspert på sit eget liv og hvorledes behandlingsmetoderne virker for ham eller hende. Jeg  ønsker, at skabe et samarbejde præget af professionalisme, varme, tryghed og tillid.

Jo hurtigere man kommer i gang med behandlingen, jo bedre effekt har den og jo hurtigere bliver man rask. Forskningen viser, at hurtig indsats mindsker omfang og varighed af psykisk mistrivsel.

Metoder

Psykologen anvender primært metoder fra kogntive behandlingsformer herunder kognitiv terapi, mindfulness, CFT (Compassion Focused Therapy) og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Der arbejdes integrativt, dvs. jeg benytter de metoder som bedst opfylder dine behov.

Dokumenteret effekt

jeg anvender kun behandlingsformer som er videnskabeligt dokumenterede. Forskningen har vist, at metoderne hjælper mange mennesker, som er plaget af netop stressrelaterede lidelser.

KOGNITIV TERAPI

Kognitiv terapi er en terapeutisk, indsigtsgivende metode, der tager sit udgangspunkt i nuværende vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. Kognition refererer til tænkning. Der fokuseres således på, hvordan vi som mennesker oplever os selv og verden når vi analyserer, evaluerer og tolker på det som hele tiden sker i og omkring os. Læs mere…

MINDFULNESS

Mindfulness er træning i opmærksomhed og bevidst nærvær i nuet, frem at være optaget af fortiden og fremtiden. Mindfulness har fokus på egenomsorg og venlighed overfor sig selv. Det tilstræbes, at øge evnen til med accept, venlighed og rummelighed og at møde og undersøge de følelser og oplevelser, som dukker op i sindet, i stedet for at kontrollere og kæmpe imod disse. Læs mere…

ACT – ACCEPTENCE AND COMMITMENT THERAPY

Acceptance and Commitment Therapy er en teoretisk og praktisk videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi, men i stedet for at arbejde med at ændre og kontrollere ubehagelige psykologiske fænomener, arbejdes der mere med at skabe rum for dem, således at de ikke får lov til at tage styringen i dit liv. Læs mere…

CFT – COMPASSION FOCUSED THERAPY

Compassion Focused Therapy er en relativ ny retning og er en del af den såkaldte tredje bølge indenfor kognitiv terapi, og har bl.a. rødder i kognitiv adfærdsterapi, mindfulnesstræning, moderne neuropsykologi og neurovidenskab. Endvidere er der inspiration fra psykodynamisk terapi og humanistisk psykologi. Læs mere…