Autoriseret psykolog Ole Bloch Knudsen

Uddannelse

Autoriseret Psykolog, Socialministeriets Psykolognævn

Cand.Psych., Aarhus Universitet

Erfaringsgrundlag

Under min studietid på Aarhus Universitet fangede jeg hurtig interesse for undersøgelse og behandling af stressrelaterede lidelser. Har derfor siden dedikeret mig til området og været så priviligeret at få lov til at hjælpe flere hundrede mennesker ud af krise og tilbage til et liv, som for dem, har mere mening, vitalitet og balance.

Tidligere har jeg arbejdet som klinisk psykolog i en privat praksis i Aarhus. I denne klinik havde jeg behandlingforløb med klienter, som var lægehenviste via den offentlige sygesikring. I klinikken beskæftigede jeg mig primært med psykoterapeutiske samtaleforløb, dækkende de fleste psykiske lidelser, men især stress, depression, angst, sorg- og krisereaktioner. Har desuden i dette job undervist andre behandlere og ydet supervision i 3. generations kognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Siden 2010 har jeg været ansat som fuldtids klinisk psykolog ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. I dette job yder jeg på daglig basis arbejdspsykologiske undersøgelser, behandling og rådgivning til lægehenviste patienter med stress og stressrelaterede lidelser, herunder depression, angst og PTSD. Der ydes ofte også rådgivning og sparring til virksomheder, ledere, sagsbehandlere og pårørende.

Derudover varetager jeg også funktionen som personalepsykolog for de ansatte i Region Midt. Som personalepsykolog har jeg samtaler med ansatte ved Regionens hospitaler, institutioner og administration. Det handler ofte om ansatte, som er i fare for sygemelding eller er blevet sygemeldte med psykiske reaktioner som følge af private eller arbejdsmæssige belastninger, eksempelvis konflikter, høje arbejdskrav og vedvarende stramme deadlines i arbejdet. Har som personalepsykolog haft over 500 forløb med ansatte og har derfor efterhånden god erfaring med at assistere mennekser ud af deres mistrivsel og tilbage til et bedre arbejds- og privatliv. Har tidligere deltaget som behandler i et af klinikkens forskningsprojekter (BAS- Behandling af Stress) og er aktuelt med til at videreudvikle en ACT og minfulnessbaseret-gruppebehandling til stressramte borgere.

Arbejder også som krisepsykolog i klinikkens Hurtig Psykolog Ordning, som tilbyder psykologisk krisehjælp og debriefing til ansatte i psykiatrien og Regionshospitalet Herning, enkelt og i gruppe ved særligt kristiske episoder, såsom overfald, utilsigtede hændelser og patienters selvmordsforsøg.

Regelmæssigt udfører jeg arbejdspsykologiske erklæringer for Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med anmeldte arbejdsskader og erhvervssygdomme. Varetager på klinikken tillige supervision af andre psykologer og faggrupper. Deltager i klinikkens formidlings- og undervisningsopgaver, typisk stress og arbejdsmiljøudvikling i offentlige organisationer og private virksomheder.

Var gennem en årrække ansat i socialpsykiatrien og botilbud i henholdsvis Region Midt og Aarhus Kommune. Har derfra bred erfaring med at støtte borgere med svære psykiske lidelser.

Siden 2011 har jeg udover min ansættelse ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning været privatpraktiserende psykolog med kliniklokaler i Herning.

Har gennemført flerårige uddannelser i flere kognitive behandlingsformer og deltager løbende i danske og internationale kurser, konferencer og workshops i kognitiv terapi, mindfulness og ACT. Jeg kan altid tilbyde klienter den nyeste og mest effektive evidensbaserede behandling.

Jeg er naturligvis medlem af:

Dansk Psykolog Forening

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Association for Contextual Behavioral Science